Xảo thuật giành chiến thắng trong cờ vua

44. Chương 12 - QUÂN CỜ LÀM VIỆC QUÁ MỨC


TẠO RA QUÂN CỜ LÀM VIỆC QUÁ MỨC
Sơ đồ 87: Đen đi.


Trong Sơ đồ 87, Trắng không có quân cờ làm việc quá mức. Khả năng tấn công của Đen có vẻ nhắm vào các ô vuông c1, c2, và d1, Trắng bảo vệ tất cả ô vuông này rất chắc chắn. Trước tiên Đen phải tạo ra khả năng phối hợp.
Đen bắt đầu bằng nước chiếu: Ha4-e4 chiếu! Hậu chiếu Vua và cũng tấn công Xe Trắng ở g2. Lúc đầu, nước đi này không có vẻ gì đe dọa. Xe được Hậu Trắng bảo vệ, còn Vua Trắng đang có một ô vuông trốn thoát. Trắng đi Vb1-a1. Lúc này hãy xét vị thế mới:
Sơ đồ 87a: Đen đi.

Vị thế của Trắng liên kết với nhau nhưng chỉ ở mức vừa đủ. Mối đe dọa trong nước chiếu Xc8-c1 bị Hậu Trắng ở d2 ngăn chặn. Còn mối đe dọa của nước chiếu He4-e1 bị Hậu Trắng chặn đứng. Trong khi mối đe dọa He4xg2 bị Hậu Trắng chặn đứng!
Rõ ràng, Hậu Trắng đang làm việc quá mức, phải ở yên một chỗ để bảo vệ tránh tất cả các mối đe dọa của Đen. Đen có tìm thấy điểm yếu trong vị thế này của Trắng hay không? Có! Đen đi He4xg2!
Trắng đến ngày tàn. Hậu phải bảo vệ cả Xe ở g2 lẫn tránh bị chiếu ở c1. Hậu không thể làm được cả hai. Nếu Trắng ăn lại Hậu Đen thì Đen sẽ đi Xc8-c1 chiếu hết, nếu không Trắng đưa Xe xuống.
Sơ đồ 88: Đen đi.

Như trong minh họa vừa nêu, quân cờ làm việc quá mức không có trong Sơ đồ 88. Đen phải tạo ra một quân cờ làm việc quá mức. Đen tạo ra bằng nước cờ cảnh giác Mc5-d3 chiếu! Vua Trắng phải thoát khỏi tình trạng bị chiếu nhưng muốn tránh cột d, vì di chuyển đến đó sẽ tạo ra khả năng chiếu kín của Xe ở d8. Vì thế Trắng đi Ve1-f1.
Lúc này chúng ta nhìn thấy các yếu tố của quân cờ làm việc quá mức. Mã Đen ở d3 tấn công Tượng Trắng ở b2. Hậu Đen tấn công Mã Trắng ở f3. Cả Tượng Trắng lẫn Mã Trắng đều được Hậu ở e2 bảo vệ.
Hậu là quân cờ làm việc quá mức. Hậu không thể bảo vệ cả hai quân cờ cùng một lúc. Đen tận dụng tình thế bằng nước đi Md3xb2! Nếu Trắng ăn quân lại thì Đen sẽ mất Mã ở f3.
Nếu không, Đen sẽ đưa Tượng xuống. Thêm một lần nữa quân cờ làm việc quá mức không thể làm tròn nhiệm vụ bảo vệ được.

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!