Xảo thuật giành chiến thắng trong cờ vua

45. Chương 12 - QUÂN CỜ LÀM VIỆC QUÁ MỨC


ĂN QUÂN THEO THỨ TỰ HỢP LÝ
Sơ đồ 89: Trắng đi.


Quân cờ làm việc quá mức trong vị thế này là Hậu Đen ở d8. Hậu Đen phải bảo vệ chốt ở e7 (bị Mã Trắng tấn công) và Tượng ở c8 (bị Xe ở c1 tấn công).
Mặc dù Trắng phải có nước đi chính xác, không bắt đầu bằng Md5xe7 chiếu vì khi Đen đáp lại Hd8xe7, thì Xe ở f8 sẽ đảm nhận công việc bảo vệ Tượng ở c8.
Cách hợp lý là phải bắt đầu bằng nước đi Xc1xc8! Lúc này khi Đen ăn quân lại Hd8xc8, thì Trắng đang có đòn chĩa đôi dũng mãnh Md5xe7 chiếu!, ăn Hậu Đen.
Trong các đòn phối hợp quân cờ làm việc quá mức, thứ tự ăn quân mang tính chất quyết định. Hãy xem xét mọi khả năng để chắc chắn rằng bạn đã tìm thấy một thứ tự tối ưu.
Sơ đồ 90: Trắng đi.

Xem thật kỹ Sơ đồ 90. Bạn có phát hiện quân cờ làm việc quá mức của Đen không? Quân cờ này rất khó thấy.
Thực ra, quân cờ này chính là chốt Đen ở g7, có hai nhiệm vụ – bảo vệ Tượng ở f6 và chốt ở h6, cả hai đang bị tấn công. Trước tiên ăn chốt không phải là thứ tự phù hợp (bạn tự mình kiểm tra). Tiếp cận hay nhất đối với Trắng là phải đi Xa6xf6! Khi Đen ăn quân lại g7xf6, thì chốt Đen ở h6 không được bảo vệ. Trắng kết thúc ván cờ bằng He3xh6 chiếu, Đen đi Vh7-g8, sau Hh6-g7 là chiếu hết!

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!