Xảo thuật giành chiến thắng trong cờ vua

48. Chương 13 - KHÔNG CÓ ĐƯỜNG RÚT


Sơ đồ 94: Trắng đi.


Tượng Đen rơi vào tình thế khó xử. Ở g3 chỉ còn lại rất ít ô vuông để di chuyển. Biết được cơ hội ra đòn phối hợp “không có đường rút”, Trắng tiến quân kết liễu: Ve3-f3!
Đen không có nhiều chọn lựa. Ô vuông e1 được Tượng Trắng bảo vệ trong khi nếu Đen đi Tg3-h2, thì Trắng giương bẫy ngay lập tức bằng Vf3-g2! Nhưng Đen chỉ đi Tg3-h4.
Lúc đầu, trông có vẻ Tượng tìm thấy một nơi trú ẩn an toàn. Nếu Trắng di chuyển Vua đến g2 và h3, thì Tượng sẽ bị trượt chân khi di chuyển đến f2, sau đó đến d4 và trở về sân nhà.
Trắng nhận thấy Vua mình đang bảo vệ g3 và f2, trong khi Tượng đang bảo vệ e1, Tượng Đen lúc này không thể di chuyển được. Trắng chỉ cần một quân cờ để tấn công Tượng. Mã là một quân cờ phù hợp. Mã có đường nào đến với Tượng Đen không? Có!
Trắng đi Mc2-e3! Nước đi kết tiếp của Trắng sẽ là Me3-g2, kế đó là Mg2xh4. Đen không có đường rút lui cũng như không phòng thủ. Mất Tượng.
ĐƯA HẬU VÀO BẪY
Sơ đồ 95: Trắng đi.

Chúng ta đã khảo sát các minh họa về nước đi chậm giương bẫy của Mã và Tượng. Thế còn quân cờ mạnh như Hậu thì sao? Chắc chắn Hậu có tầm hoạt động và nhiều khả năng thoát khỏi các đòn phối hợp giương bẫy không quan trọng này?
Không phải lúc nào cũng thế. Hãy xem Sơ đồ 95. Đen vừa di chuyển Hậu xuống b2, ăn một chốt Trắng. Hậu cũng tấn công Mã Trắng, vì thế Đen tạo khó khăn trong phòng thủ của Trắng và trong quá trình Đen ăn một chốt.
Trắng có một số ý đồ khác bằng Mc3-a4! Và đột nhiên Hậu Đen gặp một ít lúng túng. Mặc dù Hậu có 15 nước đi hợp lệ nhưng tất cả các ô vuông Hậu sử dụng được đều bị một quân cờ Trắng canh giữ! Mất Hậu.

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!